top of page

BELGIUM

 

 

Welkom bij SoC (BE)

 

Het Europese netwerk voor “School on the Cloud”…

 

SoC is een ICT-netwerk gericht op het verkennen van nieuwe dynamische manieren om les te geven die overeenstemmen met de wijze waarop wij in verschillende sectoren van het onderwijs denken, delen, leren en samenwerken door gebruik te maken van de mogelijkheden die de cloud ons biedt.

 

Het netwerk bestaat uit 57 partners uit 18 Europese landen, van wie de meesten ‘trekkers’ in hun onderwijssector zijn. Het omvat 10 scholen, 21 universiteiten, bedrijven, ngo’s, overheidsinstellingen, onderzoekscentra, verenigingen en organisaties die volwassenenonderwijs aanbieden.

 

De stuurgroep van “School on the Cloud” bestaat uit:

 • Doukas School (Griekenland)

 • Innovative Learning Network Ltd. (Verenigd Koninkrijk)

 • EUROGEO – Europese vereniging van geografen (België)

 • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (België)

 • Universiteit Gent (België)

 

Netwerk

 

‘School on the Cloud – Onderwijs verbinden met de cloud voor digitaal burgerschap’ (SoC) is een ICT-netwerk. SoC verkent nieuwe dynamische manieren van lesgeven die overeenstemmen met de wijze waarop wij in diverse sectoren denken, delen, leren en samenwerken door gebruik te maken van de mogelijkheden die de cloud ons biedt.

 

Het netwerk wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het programma ‘Een leven lang leren’, hoofdactiviteit 3 – ICT-netwerken, met een looptijd van 3 jaar (01/01/2014-31/12/2016).

Oorsprong van het netwerk:

 

Het netwerk SoC is het resultaat van drie internationale activiteiten:

Multilateraal Comenius netwerk Digital-Earth.eu: veel actieve partners van het netwerk Digital-Earth werkten samen rond enkele ideeën die geleid hebben tot de oprichting van het netwerk SoC.

 

Studiebezoek CEDEFOP: een studiebezoek van CEDEFOP voor ICT- experts in het onderwijs vond plaats in Cordoba (Spanje) in april 2012. Het netwerken daar bracht met zich mee dat heel wat leden van de kerngroep van SoC-partners het netwerkconcept verder ontwikkelden.

 

Voorbereidend bezoek: de kerngroep van SoC-partners breidde een vervolg aan deze meeting met een voorbereidend bezoek aan de Doukas School in Athene in november 2012. Tijdens de vergadering die hier plaatsvond, verduidelijkten ze de doelstellingen, producten en thema’s waaraan SoC moet werken.

 

Doelstellingen van het netwerk:

 

Het netwerk ‘School on the Cloud’ stelt zich tot doel:

 

 • onderzoek te verrichten en de grensverleggende, vernieuwende conclusies te publiceren;

 • pedagogische benaderingen onder de loep te nemen;

 • begeleidende middelen voor leraren en lerarenopleiders te produceren;

 • vier werkgroepen op te richten die nagaan hoe je omgaat met de cloud, lesgeeft en leert in de cloud en hoe de toekomst van het onderwijs in de cloud eruitziet;

 • een website voor ‘School on the cloud’ te creëren die diensten biedt zoals toegang tot materialen, een online netwerk, opleidingsmogelijkheden en SoC-producten, onderzoeksrapporten, bronnen en middelen enz.;

 • ‘School on the Cloud’ bekend te maken en het netwerk te verruimen via de uitgebreide netwerken van de partners.

 

 

Werkgroepen

 

De activiteiten richten zich op vier domeinen:

 

 • WG 1: i-Manager – omgaan met ontwikkelingen in de cloud

 • WG 2: i-Teacher – de cloud gebruiken: de innovatieve leraar

 • WG 3: i-Learner – de cloud integreren: gepersonaliseerd leren

 • WG 4: i-Future – toekomstige scenario’s voor onderwijs in de cloud

bottom of page