top of page

Slovenia

 

Dobrodošli v SoC (SL)

 

Dobrodošli v SoC, evropski mreži “Šola v oblaku – School on the Cloud”

 

SoC je mreža partnerjev na področju IKT, katere cilj je raziskati nove dinamične načine izobraževanja. Z izkoriščanjem možnosti, ki jih omogoča računalništvo v oblaku, povezujemo načine razmišljanja, učenja in sodelovanja v različnih sektorjih izobraževanja.

 

Mrežo sestavlja 57 partnerjev, ki so večinoma vodilni predstavniki na svojih izobraževalnih področjih. Predstavljajo 18 evropskih držav in vključujejo 10 šol, 21 univerz, več podjetij, nevladnih organizacij, državnih organov, raziskovalnih centrov, združenj in ponudnikov izobraževanja za odrasle.

 

Skupino koordinatorjev “Šole v oblaku” predstavljajo:

 

 • Doukas School (Grčija)

 • Innovative Learning Network Ltd. (Velika Britanija)

 • Evropsko združenje geografov EUROGEO (Belgija)

 • GO! Izobraževanje flamske skupnosti (Belgija)

 • Univerza v Gentu (Belgija)

 

 

Mreža partnerjev

 

Šola v oblaku – Povezovanje izobraževanja v oblaku za digitalne državljane (SoC) je IKT mreža partnerjev. Cilj je raziskati nove dinamične načine izobraževanja, ki izkoriščajo možnosti računalništva v oblaku in povezujejo načine razmišljanja, učenja in sodelovanja v različnih sektorjih izobraževanja.

 

Mrežo financira Evropska komisija v programu Vseživljensko učenje (Lifelong Learning Programme), Ključna aktivnost 3 – IKT mreže, s trajanjem 3 leta (01/01/2014 – 31/12/2016).

 

Izhodišča partnerske mreže:

 

Mreža SoC je rezultat treh mednarodnih aktivnosti:

 

Digitalna-Zemlja.eu (The Digital-Earth.eu Comenius Multilateral Network):Več partnerjev te mreže je sodelovalo pri pripravi idej, ki so pripeljale do mreže SoC.

CEDEFOP študijski obisk: V aprilu 2012 se je odvijal CEDEFOP študijski obisk za IKT strokovnjake na področju izobraževanja. Mreženje partnerjev je spodbudilo razvoj ideje o konceptu nove mreže SoC.

 

Pripravljalni obisk: Skupina ključnih partnerjev mreže SoC se je novembra 2012 srečala na Doukas School v Atenah. Srečanje je pojasnilo cilje, izdelke in tematike, ki naj bi jih obdelala mreža SoC.

  

Cilji partnerske mreže SoC:

 

Partnerska mreža “Šola v oblaku” bo:

 

 • izvedla raziskave in objavila pregled stanja na tem področju;

 • preizkusila pedagoške pristope;

 • izdelala navodila za učitelje in izobraževalce učiteljev;

 • vzpostavila 4 delovne skupine za področja upravljanja, poučevanja, učenja in digitalno prihodnost, ki temelji na računalništvu v oblaku;

 • izdelala spletno stran SoC s storitvami dostopa do gradiv, spletne skupnosti, možnosti izobraževanja in izdelkov, raziskovalnih poročil ter virov SoC;

 • diseminirala SoC in razširila skupnost preko širše mreže partnerjev.

 

 

Delovne skupine

 

Aktivnosti bodo osredotočene na 4 področja:

 

 • WG1: i-Upravljalec – Upravljanje razvoja v oblaku

 • WG2: i-Učitelj – Uporaba oblaka: inovativni učitelj

 • WG3: i-Učenec – Integracija v oblaku: personalizirano učenje

 • WG4: i-Prihodnost – Prihodnji scenariji izobraževanja v oblaku

Izjava za javnost

Računalništvo v oblaku je spremenilo način življenja in dela. Imamo dostop do podatkov od kjerkoli in kadarkoli sinhronizirane na različnih napravah. Projekt Šola na oblaku (School on the Cloud, SoC) se osredotoča na vpliv slednjega na različne oblike izobraževanja in usposabljanja.

 

Računalništvo v oblaku prinaša v izobraževanje izjemno učinkovito ter najsodobnejšo programsko opremo z množico računalniških virov, kjer in kadar jih potrebujemo in na kakršenkoli način želimo. Za čim večji učinek tega potenciala je izziv uporabiti ustrezne izobraževalne pristope. Delovna orodja omogočajo sodelovanje in motivacijo dijakov in študentov ter tudi usposabljanje brezposelnih in vključenih v različna poklicna izobraževanja za zaposlitev.

 

Šola na oblaku se ukvarja z dostopom, razširjanjem in ponovno uporabo učnih virov, pedagoških in učnih procesov in izpostavlja potrebo po učinkovitem vodenju in upravljanju.

 

Pristopi računalništva v oblaku nam omogočajo začrtati nove dinamične načine izobraževanja in učenja, ki so v skladu z načini razmišljanja, deljenja informacij, učenja in sodelovanja znotraj in zunaj učilnice.

 

Šola na oblaku raziskuje, kako naj se izobraževanje na ta razvoj z zmanjševanjem obstoječih vrzeli med izobraževanjem in računalništvom v oblaku odzove. Uporaba mobilnih naprav, kot so tablični računalniki in pametni telefoni, s storitvami, ki temeljijo na tehnologiji v oblaku, se širi tudi skozi izobraževanje. S spodbujanjem sodelovanja in izmenjave znanja projekt Šola na oblaku raziskuje njihovo uporabo in razvija smernice na področju izobraževanja.

 

Da bi dosegli ta cilj, je projekt Šola na oblaku ustvaril učno mrežo, sestavljeno iz 55 evropskih partnerjev iz 18 držav, razširjeno po vsej Evropi. Partnerstvo zajema večino izobraževalnih interesnih skupin in vse sektorje izobraževanja.

 

Projekt Šola na oblaku je koordinirala šola Doukas iz Aten v Grčiji.

Zaključna konferenca v Bruslju

18. novembra 2016 je potekala 3. konferenca projekta Šola na oblaku v flamskem parlamentu v Bruslju.

 

Med ključnimi predavatelji sta bila prof. Sugata Mitra (Luknja v zidu, Šola v oblaku) in Ewan McIntosh (NoTosh Limited). V sklopu dogodka so potekale tudi številne zanimive delavnice o uporabi računalništva v oblaku v izobraževanju. Naš cilj je bil prikazati možnosti teh tehnologij v učenju, poučevanju in upravljanju izobraževanja ter upoštevati pomen vodenja za prihodnost.

 

To je bil za izobraževanje vsekakor pomemben dogodek, s katerim je mreža Šole na oblaku razširila svoj vpliv in učinek na različne ciljne skupine.

 

Vse dejavnosti Šole na oblaku so dostopne na spletni strani http://www.schoolonthecloud.net v poglavjih: rezultati, publikacije in diseminacija.

Konferenca v Palermu

Druga evropska konferenca "Računalništvo v oblaku in izobraževanje: prihodnost" je potekala 31. oktobra in 1. novembra 2015 v Palermu na Siciliji. Povezala je učitelje in inovatorje iz vse Evrope.

 

Udeleženci so imeli priložnost, da se udeležijo mednarodnega dogodka, ki je vključeval delovne sekcije in predavanja  osredotočene na prihodnost računalništva v oblaku in metodologije, ki jih prinaša v izobraževanje. Konferenco je odprl Vito la Fata, predsednik CESIE. Karl Donert, direktor podjetja Innovative Learning Network Ltd, je v svojem govoru "SoC: pregled in napredek" predstavil pregled nekaterih dejavnostih evropske mreže Šola na oblaku, dosedanje dosežke na podlagi študij primerov in se osredotočil na vprašanja, povezana s projektom.

Konferenca v Atenah

Prva konferenca "Izobraževanje na oblaku”  je potekala 22. marca 2014, v kulturnem središču Dais v Atenah v Grčiji.

 

Konferenca mreže "Šola v oblaku" (SoC) se je osredotočila na povezovanje izobraževanja v oblaku z digitalnim državljanstvom. SoC je IKT mreža, katere cilj je raziskati nove dinamične načine izobraževanja. Ti se povezujejo z načini razmišljanja, izmenjevanja znanja, učenja in sodelovanja, v različnih delih izobraževanja ter z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja računalništvo v oblaku.

 

Dogodek je vključeval številne predstavitve in delavnice, ki so izboljšale ozaveščenost izobraževalne skupnosti o potencialih računalništva v oblaku v izobraževanju. S tem se je uradno začel projekt Šola na oblaku.

Strategija računalništva v oblaku za evropsko izobraževanje

Tretja konferenca mreže Šola na oblaku, ki je potekala v Bruslju 18. novembra 2016, je potrdila, da računalništvo v oblaku prinaša spremembo paradigme v izobraževanju, in je pozvala Evropsko komisijo, naj vzpostavi strategijo računalništva v oblaku za evropsko izobraževanje. Z njo bi razvoju računalništva v oblaku v izobraževanju pripisali izjemno pomembnost, tako da:

 

 • dostop do računalništva v oblaku v izobraževanju sodi med temeljne potrebe za vse;

 • računalništvo v oblaku ustvarja "povezan izobraževalni ekosistem", učno skupnost, ki deluje v vsakem trenutku (24/7/365) in vključuje vse deležnike;

 • razvojne dejavnosti temeljijo na jasnem pedagoškem konceptu - na podlagi veščin 21. stoletja in “oblačno-računalniške pismenosti”, ki naj postanejo del pričakovanih veščin in ključnih kompetenc;

 • se računalništvo v oblaku uporabi za ustvarjanje osebne učne mreže;

 • so učitelji pripravljeni za različne vloge, ki jih prinaša spremenjena paradigma;

 • so pobude osredotočene na kakovost, ne količino;

 • se oblikujejo jasne evropske politike za podporo inovativnosti v izobraževanju v oblaku;

 • so na voljo evropska sredstva za udejanjanje računalništva v oblaku v izobraževanju;

 • se vzpostavi sistem, ki na primerljiv način omogoča spremljanje dosežkov po vsej Evropi.

___________________

S pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

 

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje

bottom of page