top of page

Greece

 

Καλώς ορίσατε στο SoC (GR)

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το “Σχολείο στο Ψηφιακό Σύννεφο” (School on the Cloud)

 

Το Δίκτυο SoC είναι ένα δίκτυο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχει ως βασικό στόχο να μελετήσει νέους δυναμικούς τρόπους εκπαίδευσης. Επιδιώκει να προσαρμόσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε την πληροφορία, μαθαίνουμε και συνεργαζόμαστε, σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που απορρέουν από το περιβάλλον της “Ψηφιακής Μάθησης”.

 

Το Δίκτυο αποτελείται από 57 εταίρους, οι περισσότεροι από τους οποίους ηγούνται των εκπαιδευτικών δράσεων στη χώρα τους. Αντιπροσωπεύουν 18 ευρωπαϊκές χώρες και συμπεριλαμβάνουν 10 σχολεία, 21 πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εθνικές αρχές, ερευνητικά κέντρα, αλλά και ενώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

 Η οργανωτική ομάδα του “Σχολείου στο Ψηφιακό Σύννεφο” είναι:

 • Εκπαιδευτήρια Δούκα (Ελλάδα)

 • Innovative Learning Network Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο)

 • EUROGEO Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων (Βέλγιο)

 • GO! Εκπαίδευση της Φλαμανδικής Κοινότητας (Βέλγιο)

 • Πανεπιστήμιο Γάνδης (Βέλγιο)

 

Το Δίκτυο

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το “Σχολείο στο Ψηφιακό Σύννεφο” είναι ένα δίκτυο ΤΠΕ που ερευνά νέους δυναμικούς τρόπους δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από το περιβάλλον της ‘ψηφιακής μάθησης’.

 

Το δίκτυο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Δραστηριότητα 3 – Δίκτυα ΤΠΕ, και έχει διάρκεια 3 έτη (01/01/2014 – 31/12/2016).

Η δημιουργία του Δικτύου

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το “Σχολείο στο Ψηφιακό Σύννεφο” ήταν το αποτέλεσμα των τριών διεθνών δραστηριοτήτων:

Multilateral Network Digital-Earth.eu Comenius: πολλοί ενεργοί εταίροι του Δικτύου Digital-Earth συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν κάποιες από τις ιδέες που οδήγησαν στη δημιουργία του Δικτύου SoC.

 

Επίσκεψη μελέτης CEDEFOP: Η δικτύωση μεταξύ μιας ομάδας ειδικών της εκπαίδευσης ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επίσκεψη μελέτης (Study Visit) που πραγματοποιήθηκε στην Cordoba (Ισπανία) τον Απρίλιο 2012 οδήγησε στην επεξεργασία της έννοιας του δικτύου από πολλούς από τους εταίρους της βασικής οργανωτικής ομάδας.

 

Προπαρασκευαστική Επίσκεψη: Η βασική οργανωτική ομάδα του δικτύου συναντήθηκε σε μια προπαρασκευαστική επίσκεψη (Preparatory Visit) στα Εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα, το Νοέμβριο 2012. Στη συνάντηση διευκρινίστηκαν οι στόχοι, τα παραδοτέα και τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε το δίκτυο να αντιμετωπίσει.

 

Οι στόχοι του Δικτύου

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το “Σχολείο στο Ψηφιακό Σύννεφο” έχει τους εξής στόχους:

 

 • Να αναλάβει την έρευνα και να δημοσιεύει σχετικό “State of the Art”.

 • Να εξετάσει παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

 • Να παράγει βοηθητικούς πόρους για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτών.

 • Να δημιουργήσει 4 ομάδες εργασίας για να εξετάσει τη διαχείριση, τη διδασκαλία, τη μάθηση και τα μελλοντικά σενάρια των ψηφιακών δεδομένων στην εκπαίδευση.

 • Να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα με υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση σε υλικά, σε μια online κοινότητα, σε δυνατότητες εκπαίδευσης και προϊόντα, σε ερευνητικές αναφορές, πόρους κλπ.

 • Να διαδώσει το Δίκτυο για το “Σχολείο στο Ψηφιακό Σύννεφο” και να διευρύνει την κοινότητα μέσω του εκτεταμένου δικτύου του κάθε εταίρου ξεχωριστά.

 

Οι Ομάδες Εργασίας του Δικτύου

 

Οι δραστηριότητες των ομάδων θα επικεντρωθούν σε 4 περιοχές:

 

 • WG1: i-Manager – διαχείριση των, βασισμένων σε ψηφιακά δεδομένα, εξελίξεων.

 • WG2: i-Teacher – χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού Σύννεφου με στόχο τον πρωτοποριακό δάσκαλο.

 • WG3: i-Learner – ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του ψηφιακού Σύννεφου με στόχο την εξατομικευμένη μάθηση.

 • WG4: i-Future – μελλοντικά σενάρια για την εκπαίδευση στο ψηφιακό Σύννεφo.

 

Δελτίο Τύπου

Το «Cloud Computing» έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Έχουμε πλέον πρόσβαση στην πληροφορία από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, συγχρονισμένοι στις διάφορες συσκευές. Το έργο School on the Cloud (SoC) επικεντρώνεται στην επίδραση που έχει αυτό στις διάφορες μορφές εκπαίδευσης.

 

Το «Cloud Computing» φέρνει ισχυρό λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας  και τεράστιους υπολογιστικούς πόρους στην εκπαίδευση, όπου και όταν τους χρειαζόμαστε και με όποιον τρόπο επιθυμούμε. Η πρόκληση στην περίπτωση αυτή είναι η εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων που θα μεγιστοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Τα εργαλεία αυτά μπορούν επίσης να δώσει κίνητρα σε  μαθητές και φοιτητές, εκπαιδευόμενους επαγγελματικής κατάρτισης ή ανέργους προετοιμάζοντάς τους για το χώρο της εργασίας.

 

Το School on the Cloud ασχολείται με την πρόσβαση, την κατανομή και την επαναχρησιμοποίηση τόσο μαθησιακών πόρων, όσο και παιδαγωγικών και μαθησιακών διαδικασιών, καθώς και με την ανάγκη για ισχυρή ηγεσία και αποτελεσματική διαχείριση.

 

Οι βασισμένες στο «ψηφιακό σύννεφο» μέθοδοι μας δίνουν τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε νέους δυναμικούς τρόπους εκπαίδευσης και μάθησης, προσαρμοσμένους στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε, μελετάμε και συνεργαζόμαστε τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. 

 

Το έργο  SoC διερευνά το πώς η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκριθεί στις εξελίξεις αυτές, περιορίζοντας το υπάρχον χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και «Cloud Computing». Η χρήση των κινητών συσκευών, όπως οι ταμπλέτες και τα smartphones, είναι πλέον διαδεδομένη στο χώρο της εκπαίδευσης. Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης, το έργο School on the Cloud χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση τους στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το  SoC έχει δημιουργήσει ένα μαθησιακό δίκτυο αποτελούμενο από 55 εταίρους από 18 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο  περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις κατηγορίες εμπλεκομένων στην εκπαίδευση .

 

Ο συντονιστικός οργανισμός για το  School on the Cloud, είναι τα Εκπαιδευτήρια Δούκα από την Ελλάδα.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στις 18 Νοεμβρίου του 2016 πραγματοποιήθηκε στο Φλαμανδικό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, το 3ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου “School on the Cloud”.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν , μεταξύ άλλων, σημαντικές διαλέξεις από τους καθηγητές  Sugata Mitra (Hole in the Wall, School in the Cloud) και Ewan McIntosh (NoTosh Limited). Το συνέδριο περιλάμβανε επίσης πολλά ενδιαφέροντα εργαστήρια  πάνω στη χρήση του «ψηφιακού νέφους» στην εκπαίδευση. Βασικός σκοπός του συνεδρίου ήταν να καταδείξει τις δυνατότητες μάθησης, διδασκαλίας και διαχείρισης βασισμένες στο «ψηφιακό νέφος» και να εξετάσει τη σημασία τους στο μέλλον.

 

Ήταν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός , όπου το δίκτυο SoC είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση του και να απευθυνθεί σε διαφορετικές ομάδες στόχους.

 

Όλες οι δραστηριότητες του SoC υπάρχουν στον ισότοπο http://www.schoolonthecloud.net   στις ενότητες Outputs, Publications και Dissemination.

 

ΣΥΝΟΔΟΣ στο ΠΑΛΕΡΜΟ

Η 2η Ευρωπαϊκή Σύνοδος “Cloud Computing and Education: The Future” πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου του 2015 στο Παλέρμο της Σικελίας, φέρνοντας σε επαφή εκπαιδευτικούς και φορείς καινοτομίας από όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διεθνές γεγονός που περιλάμβανε συνεδρίες και ομιλίες που επικεντρώθηκαν στην εξέταση   χαρακτηριστικών και μεθοδολογιών στην εκπαίδευση, βασισμένων στο «ψηφιακό νέφος». Ο πρόεδρος του CESIE, Vito La Fata, άνοιξε τη σύνοδο με ένα θερμό καλωσόρισμα. Ο Karl Donert, διευθυντής του Innovative Learning Network ltd, στην ομιλία του “SoC Overview and Progress” έκανε έναν απολογισμό των  δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού δικτύου  “School on the Cloud”, μίλησε για τη δημοσίευση "State of the Art - Case Studies" και επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με το έργο.

ΣΥΝΟΔΟΣ στην ΑΘΗΝΑ

Η 1η σύνοδος για την “Εκπαίδευση στο Ψηφιακό Σύννεφο”, πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου του 2014 στο πολιτιστικό κέντρο Δαΐς στην Αθήνα.

 

Η σύνοδος αυτή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του δικτύου “School on Cloud” (SoC), επικεντρώθηκε στη σύνδεση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης με την Ψηφιακή Ιθαγένεια  . Το Δίκτυο SoC είναι ένα δίκτυο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχει ως βασικό στόχο να μελετήσει νέους δυναμικούς τρόπους εκπαίδευσης. Επιδιώκει να προσαρμόσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε την πληροφορία, μαθαίνουμε και συνεργαζόμαστε, σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που απορρέουν από το περιβάλλον της “Ψηφιακής Μάθησης”.

 

Η σύνοδος περιλάμβανε παρουσιάσεις και  εργαστήρι , που πρόσφεραν στην εκπαιδευτική κοινότητα επαρκή ενημέρωση για τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το περιβάλλον του Cloud στην εκπαίδευση. Αυτή ήταν και η επίσημη έναρξη του εκπαιδευτικού έργου SoC.

i-Leader (Ομάδα Εργασίας 1)

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει το Cloud; Τι εμποδίζει τις  καινοτόμες ηγεσίες να πραγματοποιήσουν αλλαγές; Ποια εμπόδια υπάρχουν στην εφαρμογή του Cloud στην εκπαίδευση;

i-Teacher (Ομάδα Εργασίας 2)

Είστε ένας καινοτόμος εκπαιδευτικός; Τι σημαίνει αυτό; Ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση σήμερα και στο μέλλον; Θα έχει μεγαλύτερη σημασία το coaching και η παροχή ενός χρήσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος στους μαθητές; Με ποιον τρόπο θα βοηθήσετε τους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους μαθησιακή πορεία και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης;

i-Learner (Ομάδα Εργασίας 3)

Η χρήση του Cloud κάνει πραγματικότητα τη δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης. Όμως τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε “εξατομικευμένη μάθηση”; Είναι ατομική μάθηση, ανεξάρτητη μάθηση, αυτοτροφοδοτούμενη μάθηση ή κάτι άλλο; Με ποιον τρόπο μπορούμε να ενσωματώσουμε την εξατομικευμένη μάθηση μέσα στην υπάρχουσα τυπική και μη τυπική εκπαίδευση; Αν η εξατομικευμένη μάθηση ενισχύει το κίνητρο για μάθηση, ενισχύει εξίσου και την αποτελεσματικότητα;

i-Future (Ομάδα Εργασίας 4)

Η πιο δύσκολη πλευρά στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των ΤΠΕ είναι η ικανότητα να εκτιμήσουμε τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτή η ομάδα εργασίας θα επιδιώξει να εκτιμήσει τέτοιες μελλοντικές εξελίξεις, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με την εκπαίδευση και την τεχνολογία του cloud. Με άλλα λόγια, η 4η ομάδα εργασίας εξετάζει “Μελλοντικά σενάρια για την Εκπαίδευση στο Cloud”.

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Η Ομάδα εργασίας 1 εξετάζει πτυχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας, της διαχείρισης και των οργανωτικών αλλαγών στην εποχή του Cloud. Ο βασικός σκοπός είναι να εντοπίσει και να μοιραστεί τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες εμπειρίες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

 

Ξεκινώντας από την κληρονομιά της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρώπης 2020, η ομάδα εργασίας 1, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προοπτικές των εκπαιδευτικών οργανισμών, παρέχει καθοδήγηση για να υποστηρίξει άλλους στη δημιουργία ή στην εξέταση εφαρμογών βασισμένων στο Cloud. Η δημιουργία ενός “Χάρτη για Τεχνολογίες βασισμένες στο Cloud”, επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται στην ανάπτυξη του Cloud να εξετάσουν τις διάφορες παραμέτρους, έτσι ώστε να μεταφέρουν τις καλές πρακτικές στις δικές τους ιδιαιτερότητες. Μια δημοσίευση που εξετάζει ζητήματα πολιτικής, ηγεσίας και διαχείρισης παρέχει παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής του Cloud στην εκπαίδευση.

 

Την καθοδήγηση αυτής της ομάδας εργασίας έχει το SME, Innovative Learning Network Ltd.

 

Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προτάσεων έγιναν σε φορείς χάραξης πολιτικής και φορείς λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

 

Η ομάδα εργασίας 2 διερευνά τις επιπτώσεις του  Cloud στο ρόλο των δασκάλων και των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση και εξετάζει το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τις Cloud εφαρμογές ως ένα στοιχείο προστιθέμενης αξίας στην εκπαίδευση. Εξετάζει επίσης μαθησιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα σε σχέση με το Cloud και διερευνά τα εμπόδια, καθώς και τις απαιτούμενες βασικές δεξιότητες. Διερευνά τέλος το ρόλο του δασκάλου ως φορέα καινοτομίας. Ο i-Teacher επανεξετάζει μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις και παρέχει πρακτική και ουσιαστική καθοδήγηση για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.

 

Θα δημιουργηθούν τα παρακάτω παραδοτέα:

 

 • Παρουσιάσεις για τις επιπτώσεις της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με βάση το Cloud, που θα οδηγήσει στον προσδιορισμό των απαραίτητων επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς.

 • Ένας online κατάλογος με προτεινόμενες πλατφόρμες, εφαρμογές και εργαλεία με βάση το Cloud.

 • Ένα φυλλάδιο με οδηγίες για δασκάλους και εκπαιδευτές για τη διδασκαλία πάνω στο Cloud.

 • Τη δημιουργία ενός διαδραστικού εργαστηρίου πάνω στη χρήση του  Cloud για  i-Teachers και i-Trainers, με σκοπό τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της ομάδας εργασίας 2.

 

Την καθοδήγηση αυτής της ομάδας εργασίας έχει το  εκπαιδευτικό δίκτυο GO! Εκπαίδευση της Φλαμανδικής Κοινότητας, στο Βέλγιο.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

 

Η ομάδα εργασίας 3 φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, σχολεία, κολέγια και παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προκύπτουν τόσο από επίσημες όσο και από ανεπίσημες μαθησιακές καταστάσεις. Η ομάδα εργασίας 3 ορίζει την εξατομικευμένη μάθηση και από υφιστάμενες μελέτες περίπτωσης καλών πρακτικών, δημιουργεί ένα εγχειρίδιο για την εφαρμογή της.

 

Η ομάδα αυτή καταλήγει στα παρακάτω παραδοτέα:

 

Έναν οδηγό βασισμένο σε state-of-the-art βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών και καινοτόμων έργων.

Μια συλλογή από μελέτες περίπτωση καλών πρακτικών εξατομικευμένης μάθησης που θα παρέχει στους παιδαγωγούς πρόσβαση στις μελέτες αυτές.

Ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, συντονιστές και εκπαιδευτές που θα είναι διαθέσιμο για λήψη και εκτύπωση.

Ένα εργαστήριο κατάρτισης που θα ενημερώνει για τα πορίσματα και τα παραδοτέα της ομάδας αυτής.

 

Την καθοδήγηση αυτής της ομάδας εργασίας έχει το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης, στο Βέλγιο.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Η ομάδα εργασίας 4 ασχολείται με αντικείμενα όπως: ο ρόλος, οι διαδικασίες και η επιπτώσεις ανοιχτών (εκπαιδευτικών) πόρων μέσα από το  Cloud, τη διαθεσιμότητα της ελεύθερης πληροφορίας με τη χρήση του Cloud, εργαλεία νέας γενιάς για το Cloud και τα επακόλουθα ζητήματα όπως θέματα ηθικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα θέματα αυτά αφορούν οργανισμούς όπως εκπαιδευτικούς ομίλους, ΜΚΟ, εκδοτικούς οργανισμούς, μουσεία, βιβλιοθήκες, υπουργεία καθώς επίσης και ερευνητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διοικητές σχολείων, φορείς χάραξης πολιτικής και πολιτικούς.

 

Η ομάδα αυτή καταλήγει στα παρακάτω παραδοτέα:

 

Μια Ερευνητική Αναφορά και μεθοδολογίες

 

Μια Αναφορά με σενάρια για το μέλλον που θα προκύψουν από συνέδριο μεταξύ των εταίρων.

 

Δελτίο τύπου για την ισχύ του Cloud καθώς και για τις δυνατότητες του, αλλά και τα μειονεκτήματα από τη χρήση του.

_________________

Με την υποστήριξη του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ιστοσελίδα αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

bottom of page