top of page

BULGARIA

 

 

Добре дошли в SoC (BG)

 

Европейската мрежа  “Училище в облака”

 

SoC е ИКТ мрежа създадена с цел проучване на нови динамични начини за обучение.  Свързана е с начина,  по който  мислим, споделяме,  учим и  си сътрудничим в рамките на различни сектори на образованието, чрез използване  възможностите, произтичащи от “облачната” среда.

 

Мрежата се състои от 57 партньори от 18 европейски страни, повечето от които са лидери в своите образователни сектори. Включва 10 училища, 21 университета, фирми, неправителствени организации, национални управленски структури, изследователски центрове, асоциации и доставчици на обучение за възрастни.

 

В ръководната група на “Училище на облака” са:

 

 • Училище “Дукас” (Гърция)

 • “Иновативна мрежа за обучение“ (Великобритания)

 • “Европейска асоциация на географите” (Белгия)

 • “Образование на фламандската общност” (Белгия)

 • Университет “Гент” (Белгия)

 

 

Мрежа

 

Училище на Облака (SoC) е ИКТ  мрежа за свързване на образованието към Облака за Дигитално гражданство. SoC изследва нови динамични подходи в областта на образованието, съответстващи на начина, по който мислим, споделяме, учим и си сътрудничим в различни сфери, като използва възможностите, произтичащи от Облака.

 

Мрежата е финансирана от Европейската комисия в рамките на Програмата за учене през целия живот, Ключова дейност 3 – Информационни и комуникационни мрежи, с продължителност от 3 години (01.01.2014 – 31.12.2016).

 

Произход на мрежата

 

Мрежата SoC е резултат от три международни дейности:

 

Многостранна мрежа „Digital-Earth.eu“ по „КОМЕНСКИ“.

Голям брой активни партньори от мрежата „Digital-Earth“ си сътрудничиха, за дефинирането на някои от основните идеи, които доведоха до създаването на Мрежата SoC.

 

Образователна визита CEDEFOP

 

Образователната визита CEDEFOP за ИКТ експерти в сферата на образованието се проведе в Кордоба (Испания) през април 2012 година. Сътрудничеството доведе до формиране на голяма част от основната група от партньори, работеща за развитието на концепцията на SoC.

 

Подготвителна визита

 

През ноември 2012 г. последва подготвителна визита на основната група от партньори по SoC в училище „Дукас“, Атина, където се изясниха целите, продуктите и въпросите, към които трябва да се насочи SoC.

 

Цели на мрежата

 

Мрежата Училище на Облака ще:

 

 • прави проучвания и ще публикува резултати за настоящото състояние;

 • изследва педагогически подходи;

 • предостави помощни източници и материали за учители и обучители на учители;

 • формира 4 работни групи, които да следят за управлението, преподаването, изучаването и бъдещето на дигиталните технологии, базира на Облака.

 • създаде уеб сайт с услуги, които предлагат достъп до материали, онлайн общност, възможности за обучение и SoC продукти, доклади, ресурси и др.

 • ще разпространява инициативата „Училище на Облака“ и ще разширява общността, чрез разрастване на мрежите от партньори.

 

Работни групи (РГ)

 

Дейностите ще се фокусират върху 4 направления:

 

 • (РГ) 1: i-Мениджър – Управление на „Облачните“ разработки;

 • (РГ) 2: i-Учител – Използване на Облака: иновативният учител;

 • (РГ) 3: i-Обучеам – Интегриране на Облака: индивидуално обучение;

 • (РГ) 4: i-Бъдеще – Бъдещи сценарии за Образование на Облака.

 

PRESS RELEASE

Облачните изчисления промениха начина, по който живеем и работим. Сега ние имаме достъп до синхронизирана информация на различни устройства от всяко място и по всяко време. Проектът Училище в облака - School on the Cloud (SoC), се фокусира на влиянието, което всичко това има върху различни форми на обучение и професионална квалификация.

 

Облачните изчисления дават възможност да се използват в образованието мощни и съвременни софтуерни средства и значителни изчислителни ресурси  - когато и където имаме нужда от тях и по-всяко време, когато ние решим. Предизвикателството е как да прилагаме подходящи образователни подходи, за да се получи максимален ефект. Инструменти, които се използват на работното място, имат възможност да поощряват и мотивират ученици и студенти, както и участници в професионални обучения и безработни, и да ги подготвят за назначаване на работа.

 

Облачно-базираните подходи ни позволяват да чертаем нови динамични начини да образоваме и да се учим да адаптираме начина, по който мислим, споделяме, учим и си сътрудничим в каласната стая и извън нея.

 

SoC изследва как образованието трябва да отговори на тези развития, като намали съществуващото разделение между образованието и облачните изчисления. Използването на мобилни устройства, като таблети и смартфони, заедно с базирани на облачни изчисления услуги, става все по-популярно в образованието. Чрез поощряване на сътрудничеството и обмяна на знания, проектът Училище в облака изследва тяхното използване и разработва наръчници за образователния сектор.

 

Координиращата организация на проекта Училище в облака е Училище Дукас, което се намира в Атина, Гърция.

 

SUMMIT IN BRUSSELS

На 18 ноември 2016 във Фламандския парламент в Брюксел се проведе третата конференция на проекта Училище в облака. Основни лекции бяха изнесени от проф. Сугата Митра, (Hole in the Wall, School in the Cloud), Иуан Макинтош (NoTosh Limited), и др. Събитието включваше множество от интересни работни семинари за използване на облачни услуги в образованието. Нашата цел бе да илюстрираме потенциала на облачно-базираното учене, преподаване и управление на образованието, както и да разгледаме значимостта на лидерството в бъдеще.

 

Това бе важно образователно събитие където мрежата SoC разшири своето влияние и въздействие върху различни подходящи целеви групи.

 

Всички дейности на SoC са достъпни от http://www.schoolonthecloud.net Web site: Outputs, Publications и Dissemination.

SUMMIT in PALERMO

Втората среща на високо равнище “Облачни изчисления и образование: Бъдещето” се проведе в събота, 1 ноември 2015 г. в Палермо, Сицилия, като събра образователни експерти и иноватори от цяла Европа.

 

Участниците имаха възможност да участват в едно международно събитие, което включваше сесии и основни доклади, които бяха насочени върху дискусията за бъдещето на облачните изчисления и методологиите за обучение.  Президентът на CESIE Вито ла Фата откри срещата на високо равнище със сърдечно “добре дошли”.  Карл Донерт, директор на Innovative Learning Network Ltd, представи в своя доклад “SoC: Обзор и напредък” някои от дейностите на европейския проект Училище в облака, съвременното състояние в областта, както и редица добри практики и публикации върху проблеми, свързани с проекта.

SUMMIT in ATHENS

Първата среща на високо равнище Образование в Облака, се проведе през 2014 г. в културния център Даис, Атина, Гурция.

 

Срещата, организиарана в раммките на мрежата “Училище в Облака” (SoC), се фокусира на връзката между образованието в Облака с “дигиталното гражданство”. SoC е ИКТ мрежа, която има за цел да изследва нови динамични подходи на образование. Това е в синхрон с начина, по който мислим, споделяме, учим и си сътрудничим в различни образователни сектори, чрез използването на възможностите, които възникват от от Облачната среда.

 

Събитието включваще множество представяние и работни семинари, които предоставиха на образователните експерти повече информация за потенциала на Облачните среди в образованието.

 

_________________

Разработват се ясни европейски политики за подкрепа на базирано на Облак образование.

 

Европейско финансиране е налично за инициативи, свързани с Облачно образование.


Система за мониторинг, основана на ясни индикатори, е създадена за да се оценяват постиженията в Европа

С подкрепата програмата за Обучение през целия живот на Европейския съюз. Този проект е разработен с подкрепата на Европейската комисия


Тази публикация изразява само мнението на автора, и Европейската комисия не може да бъде отговорна за използването на тази информация.

bottom of page