top of page

Czech Republic

 

Vítejte v SoC (CZ)

 

Evropské síti pro “Školu na oblaku“

 

SoC je ICT (informační a komunikační technologie) síť, jejímž cílem je prozkoumat nové dynamické způsoby, jak vzdělávat. To souvisí zejména s tím, jak přemýšlíme, sdílíme, učíme se a spolupracujeme napříč různými vzdělávacími odvětvími při využívání možností vyplývajících z prostředí tzv. Cloudu.

 

Síť se skládá z 57 partnerů, z nichž většina jsou lídry ve svých vzdělávacích sektorech. Představují 18 evropských zemí a 10 škol, 21 univerzit, podniky, nevládní organizace, státní orgány, výzkumná centra, sdružení a poskytovatele vzdělávání dospělých.

 

Řídící skupinou “Školy na Cloudu” je:

 

  • Doukas School (Řecko)

  • Innovative Learning Network Ltd. (UK)

  • EUROGEO European Association of Geographers  (Belgie)

  • GO! Education of the Flemish Community  (Belgie)

  • Ghent University (Belgie)

 

 

Síť

 

Škola na Cloudu – Propojení vzdělávání ke Cloudu pro digitální občanství (SOC) je síť informačních a komunikačních technologií (ICT). SoC zkoumá nové dynamické způsoby ve vzdělávání, což souvisí zejména s tím, jak přemýšlíme, sdílíme, učíme se a spolupracujeme napříč různými vzdělávacími odvětvími při využívání možností vyplývajících z prostředí tzv. Cloudu.

 

Síť je financována Evropskou komisí v rámci programu celoživotního vzdělávání, Klíčová aktivita 3 – ICT sítě, s dobou trvání 3 roky (1/1/2014 – 31/12/2016).

 

Vznik:

 

SoC sít‘ je výsledkem následujících 3 mezinárodních aktivit:

 

Digital-Earth.eu, Multilaterální sít‘ Comenius: V rámci sítě Digital-Earth aktivně spolupracovalo mnoho partnerů na tvorbě základů vedoucích ke vzniku sítě SoC.

 

CEDEFOP studijní návštěva: CEDEFOP studijní návštěva pro odborníky v oblasti vzdělávání ICT se uskutečnila v Córdobě (Španělsko) v dubnu 2012. Networking vyústil v následovnou spolupráci mnoha partnerů v rámci skupiny SoC, kteří spolupracovali na vývoji konceptu sítě.

 

Přípravná návštěva: Během listopadu 2012 ve škole Doukas v Aténách proběhlo další setkání skupiny partnerů SoC, navazující na studijní návštěvu ve Španělsku. V rámci meetingu byla diskutována následující témata: cíle, produkty a možné komplikace v rámci SoC

 

Cíle:

 

Úkolem Školy na Cloudu bude:

 

1. Provádět výzkum a uveřejnit ’počáteční stav‘;
2. Zkoumat pedagogické postupy;
3. Vypracovat pokyny pro učitele a jejich trenéry;
4. Vytvořit 4 pracovní skupiny v oblastech řízení, výuky, učení a tzv. budoucnosti založené na bázi Cloud;
5. Vytvořit webovou stránu pro Školu na Cloudu se službami umožňujícími přístup k materiálům, on-line komunitou, možnostmi školení a SoC produkty, zprávami z výzkumu, zdroji atd.;
6. Šířit povědomí o Škole na Cloudu a rozšířit komunitu prostřednictvím již stávající sítě partnerů.

 

Pracovní skupiny

 

Aktivity budou zaměřeny na následující 4 oblasti:

  • PS 1: i-Manažer – Správa vývoje sítě na bázi Cloud

  • PS 2: i-Učitel – Využití sítě Cloud: inovativní učitel

  • PS 3: i-Student – Integrace sítě Cloud: individuální přístup v oblasti vzdělávání

  • PS 4: i-Budoucnost – Budoucí scénáře pro vzdělávání na Cloudu

bottom of page