top of page

POLAND

 

Witamy w projekcie SoC (PL)

 

Europejska Sieć “School on the Cloud”…

 

SoC to projekt sieciowy ukierunkowany na poszukiwanie nowych oraz badanie istniejących możliwości wykorzystania w edukacji dzieci, młodzieży  i dorosłych dostępnych technologii informatycznych działających w środowisku chmury. Rozwiązania te pozwalają na personalizację procesu dydaktycznego i jego dopasowanie do indywidualnego sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

W projekcie współpracuje łącznie 57 partnerów reprezentujących 18 europejskich krajów. Uczestnikami projektu są wybrane uczelnie wyższe (21), szkoły średnie i podstawowe, placówki doskonalenia dorosłych, organizacje pozarządowe, centra badawcze, instytucje rządowe oraz firmy prywatne.

 

W skład Komitetu Sterującego projektu „School on the Cloud” wchodzą:

 

 • Szkoła Doukas (Grecja)

 • Innovative Learning Network Ltd. (Wielka Brytania)

 • EUROGEO Europejskie Stowarzyszenie Geografów (Belgia)

 • GO! Education of the Flemish Community (Belgia)

 • Uniwersytet w Ghent (Belgia

 

Projekt sieciowy

 

School on the Cloud – Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship (SoC) to projekt sieciowy ukierunkowany na poszukiwanie nowych oraz badanie istniejących możliwości wykorzystania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych dostępnych technologii informatycznych działających w środowisku chmury. Rozwiązania te pozwalają na personalizację procesu dydaktycznego i jego dopasowanie do indywidualnego sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Trzyletni projekt (01/01/2014 – 31/12/2016) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Lifelong Learning, Key Activity 3 – ICT Networks.

 

Historia projektu:

The SoC Network was the result of three international activities:

Projekt „School on the Cloud” został przygotowany dzięki zaangażowaniu międzynarodowego grona partnerów, biorących udział w:

 

Spotkaniach partnerów projektu The Digital-Earth.eu (projekt sieciowy w ramach funduszu Comenius): Współpraca wielu aktywnych partnerów sieci Digital-Earth doprowadziła do powstania ogólnej koncepcji projektu SoC.

 

Wizycie studyjnej CEDEFOP: Wizyta studyjna CEDEFOP została zorganizowana w Cordobie (Hiszpania) w kwietniu 2012 r. W spotkaniu wzięło udziału wielu wybitnych ekspertów z zakresu TIK w edukacji, także obecnych członków Komitetu Sterującego. W wyniku dyskusji powstał szczegóły zarys projektu SoC.

 

Wizycie przygotowawczej: Członkowie Komitetu Sterującego spotkali się ponownie w listopadzie 2012 r. w Atenach w Szkole Doukas. W trakcie spotkania uszczegółowiono cele oraz rezultaty projektu, a także listę zadań, jakie będą stały przed poszczególnymi grupami roboczymi.

 

Cele projektu:

 

Do głównych zadań partnerów projektu sieciowego “School on the Cloud” należą:

 

 • przeprowadzenie badań dotyczących określenia miejsca technologii chmurowych we współczesnej edukacji – na podstawie wyników zostanie opracowany raport podsumowujący;

 • przeanalizowanie podejść pedagogicznych stosowanych przez nauczycieli wykorzystujących ww. rozwiązania w swojej pracy;

 • opracowanie katalogu dostępnych rozwiązań (aplikacji, narzędzi, technologii) dostępnych dla nauczycieli i trenerów;

 • utworzenie 4 grup roboczych, w ramach których będzie prowadzona aktywność partnerów;

 • przygotowanie strony internetowej projektu z dostępem do materiałów wypracowanych w ramach projektu (produktów, raportów, zasobów, etc.), zawierającej informacje na temat organizowanych warsztatów i szkoleń oraz integrującą społeczność edukatorów zainteresowanych tematyką edukacji w chmurze;

 • promocja idei edukacji w chmurze i rozszerzanie zakresu użytkowników  poprzez działania informacyjne realizowane przez wszystkich partnerów.

 

Grupy robocze

 

Aktywność partnerów będzie realizowana w ramach czterech grup roboczych:

 

 • WG1: i-Manager – Zarządzanie organizacją w chmurze (i-Manager – Managing Cloud-based developments)

 • WG2: i-Teacher– Chmura w praktyce: innowacyjny nauczyciel (Using the Cloud: the innovative teacher)

 • WG3: i-Learner– Integrowanie rozwiązań bazujących na chmurze: edukacja spersonalizowana (Integrating the Cloud: personalized learning

 • WG4: i-Future – Edukacja w chmurze: rozwiązania przyszłości (Future scenarios for Education on the Cloud)

INFORMACJA PRASOWA

Szeroki dostęp do technologii i usług działających w środowisku chmury wpłynął na zmianę naszego stylu życia i pracy. Umożliwił dostęp do informacji z każdego miejsca na świecie, w dowolnym czasie, z kilku zsynchronizowanych ze sobą urządzeń jednocześnie. Celem projektu School on the Cloud (SoC) jest przeanalizowanie, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na proces edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Dzięki wdrożeniu modelu przechowywania i przetwarzania danych w chmurze (ang. Cloud computing), wszyscy mamy dostęp do najnowocześniejszego, w pełni funkcjonalnego oprogramowania oraz bogatego zasobu materiałów niezależnie od tego gdzie i kiedy ich potrzebujemy, w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Zastosowanie w procesie nauczania usług i informacji dostępnych w chmurze wspiera zaangażowanie i podnosi motywację nie tylko uczniów, czy studentów. Odnosi się to również do uczestników edukacji zawodowej, czy bezrobotnych, biorących udział w kursach doszkalających bądź przekwalifikowujących. W tej sytuacji wyzwaniem dla edukatorów staje się dobór odpowiednich metod, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału chmury.

 

Rozwiązania działające w środowisku chmury wspierają nas w wyznaczaniu nowych metod nauczania i uczenia się, dopasowanych do indywidualnego sposobu myślenia – pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji, zarówno w klasie, jak i poza nią.

 

Wykorzystanie w szkole narzędzi mobilnych (tablety i smartfony) i opartych o chmurę usług staje się coraz popularniejsze. Poprzez wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi edukatorami, projekt „School on the Cloud” zbiera przykłady dobrych praktyk wykorzystania technologii chmurowych i dostarcza rekomendacji, w jaki sposób skutecznie skracać dystans pomiędzy szkołą a nowoczesnymi technologiami.

 

W ramach projektu „School on the Cloud” poruszane są także zagadnienia dostępu, ponownego wykorzystania i dzielenia się zasobami edukacyjnymi oraz zmian, jakie zachodzą w procesie nauczania i uczenia się w związku z wykorzystaniem technologii Cloud computingu. Podkreślana jest również istotna potrzeba aktywnego włączania liderów i menedżerów (dyrektorów szkół) w proces przejścia do edukacji w chmurze.

 

W projekcie współpracuje łącznie 57 partnerów reprezentujących 18 europejskich krajów. Uczestnikami projektu są wybrane uczelnie wyższe, szkoły średnie i podstawowe, placówki doskonalenia dorosłych, organizacje pozarządowe, centra badawcze, instytucje rządowe oraz firmy prywatne.

 

Koordynatorem projektu jest placówka Doukas School (Grecja, Ateny).

KONFERENCJA W BRUKSELI

18 listopada 2016 r. w parlamencie Regionu Flamandzkiego w Brukseli odbyłq się trzecia, coroczna konferencja organizowana w ramach projektu. Głównym celem wydarzenia było ukazanie potencjału zastosowania technologii chmurowych w nauczaniu, w tym roli nauczyciela i dyrektora szkoły w procesie wdrażania edukacji w chmurze.  

 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli prof. Sugata Mitra (Hole in the Wall, School in the Cloud) oraz Ewan McIntosh (NoTosh Limited). Częścią spotkania były sesje warsztatowe dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania w edukacji technologii chmurowych.

 

Spotkanie stanowiło ważny punkt w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych. Dało możliwość poszerzenia sieci SoC poprzez włączenie szerokiego grona odbiorców spoza grupy partnerów projektu.

 

Informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu można znaleźć na http://www.schoolonthecloud.net zakładki: materiały, publikacje oraz promocja.

KONFERENCJA W PALERMO

II Europejska Konferencja "Cloud computing a edukacja: przyszłość, która odbyła się w dniach 31 października oraz 1 listopada 2015 r. w Palermo na Sycylii, zgromadziła edukatorów z całej Europy.

bottom of page