POLAND

 

Witamy w projekcie SoC (PL)

 

Europejska Sieć “School on the Cloud”…

 

SoC to projekt sieciowy ukierunkowany na poszukiwanie nowych oraz badanie istniejących możliwości wykorzystania w edukacji dzieci, młodzieży  i dorosłych dostępnych technologii informatycznych działających w środowisku chmury. Rozwiązania te pozwalają na personalizację procesu dydaktycznego i jego dopasowanie do indywidualnego sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

W projekcie współpracuje łącznie 57 partnerów reprezentujących 18 europejskich krajów. Uczestnikami projektu są wybrane uczelnie wyższe (21), szkoły średnie i podstawowe, placówki doskonalenia dorosłych, organizacje pozarządowe, centra badawcze, instytucje rządowe oraz firmy prywatne.

 

W skład Komitetu Sterującego projektu „School on the Cloud” wchodzą:

 

 • Szkoła Doukas (Grecja)

 • Innovative Learning Network Ltd. (Wielka Brytania)

 • EUROGEO Europejskie Stowarzyszenie Geografów (Belgia)

 • GO! Education of the Flemish Community (Belgia)

 • Uniwersytet w Ghent (Belgia

 

Projekt sieciowy

 

School on the Cloud – Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship (SoC) to projekt sieciowy ukierunkowany na poszukiwanie nowych oraz badanie istniejących możliwości wykorzystania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych dostępnych technologii informatycznych działających w środowisku chmury. Rozwiązania te pozwalają na personalizację procesu dydaktycznego i jego dopasowanie do indywidualnego sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Trzyletni projekt (01/01/2014 – 31/12/2016) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Lifelong Learning, Key Activity 3 – ICT Networks.

 

Historia projektu:

The SoC Network was the result of three international activities:

Projekt „School on the Cloud” został przygotowany dzięki zaangażowaniu międzynarodowego grona partnerów, biorących udział w:

 

Spotkaniach partnerów projektu The Digital-Earth.eu (projekt sieciowy w ramach funduszu Comenius): Współpraca wielu aktywnych partnerów sieci Digital-Earth doprowadziła do powstania ogólnej koncepcji projektu SoC.

 

Wizycie studyjnej CEDEFOP: Wizyta studyjna CEDEFOP została zorganizowana w Cordobie (Hiszpania) w kwietniu 2012 r. W spotkaniu wzięło udziału wielu wybitnych ekspertów z zakresu TIK w edukacji, także obecnych członków Komitetu Sterującego. W wyniku dyskusji powstał szczegóły zarys projektu SoC.

 

Wizycie przygotowawczej: Członkowie Komitetu Sterującego spotkali się ponownie w listopadzie 2012 r. w Atenach w Szkole Doukas. W trakcie spotkania uszczegółowiono cele oraz rezultaty projektu, a także listę zadań, jakie będą stały przed poszczególnymi grupami roboczymi.

 

Cele projektu:

 

Do głównych zadań partnerów projektu sieciowego “School on the Cloud” należą:

 

 • przeprowadzenie badań dotyczących określenia miejsca technologii chmurowych we współczesnej edukacji – na podstawie wyników zostanie opracowany raport podsumowujący;

 • przeanalizowanie podejść pedagogicznych stosowanych przez nauczycieli wykorzystujących ww. rozwiązania w swojej pracy;

 • opracowanie katalogu dostępnych rozwiązań (aplikacji, narzędzi, technologii) dostępnych dla nauczycieli i trenerów;

 • utworzenie 4 grup roboczych, w ramach których będzie prowadzona aktywność partnerów;

 • przygotowanie strony internetowej projektu z dostępem do materiałów wypracowanych w ramach projektu (produktów, raportów, zasobów, etc.), zawierającej informacje na temat organizowanych warsztatów i szkoleń oraz integrującą społeczność edukatorów zainteresowanych tematyką edukacji w chmurze;

 • promocja idei edukacji w chmurze i rozszerzanie zakresu użytkowników  poprzez działania informacyjne realizowane przez wszystkich partnerów.

 

Grupy robocze

 

Aktywność partnerów będzie realizowana w ramach czterech grup roboczych:

 

 • WG1: i-Manager – Zarządzanie organizacją w chmurze (i-Manager – Managing Cloud-based developments)

 • WG2: i-Teacher– Chmura w praktyce: innowacyjny nauczyciel (Using the Cloud: the innovative teacher)

 • WG3: i-Learner– Integrowanie rozwiązań bazujących na chmurze: edukacja spersonalizowana (Integrating the Cloud: personalized learning

 • WG4: i-Future – Edukacja w chmurze: rozwiązania przyszłości (Future scenarios for Education on the Cloud)

INFORMACJA PRASOWA

Szeroki dostęp do technologii i usług działających w środowisku chmury wpłynął na zmianę naszego stylu życia i pracy. Umożliwił dostęp do informacji z każdego miejsca na świecie, w dowolnym czasie, z kilku zsynchronizowanych ze sobą urządzeń jednocześnie. Celem projektu School on the Cloud (SoC) jest przeanalizowanie, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na proces edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Dzięki wdrożeniu modelu przechowywania i przetwarzania danych w chmurze (ang. Cloud computing), wszyscy mamy dostęp do najnowocześniejszego, w pełni funkcjonalnego oprogramowania oraz bogatego zasobu materiałów niezależnie od tego gdzie i kiedy ich potrzebujemy, w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Zastosowanie w procesie nauczania usług i informacji dostępnych w chmurze wspiera zaangażowanie i podnosi motywację nie tylko uczniów, czy studentów. Odnosi się to również do uczestników edukacji zawodowej, czy bezrobotnych, biorących udział w kursach doszkalających bądź przekwalifikowujących. W tej sytuacji wyzwaniem dla edukatorów staje się dobór odpowiednich metod, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału chmury.

 

Rozwiązania działające w środowisku chmury wspierają nas w wyznaczaniu nowych metod nauczania i uczenia się, dopasowanych do indywidualnego sposobu myślenia – pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania informacji, zarówno w klasie, jak i poza nią.

 

Wykorzystanie w szkole narzędzi mobilnych (tablety i smartfony) i opartych o chmurę usług staje się coraz popularniejsze. Poprzez wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi edukatorami, projekt „School on the Cloud” zbiera przykłady dobrych praktyk wykorzystania technologii chmurowych i dostarcza rekomendacji, w jaki sposób skutecznie skracać dystans pomiędzy szkołą a nowoczesnymi technologiami.

 

W ramach projektu „School on the Cloud” poruszane są także zagadnienia dostępu, ponownego wykorzystania i dzielenia się zasobami edukacyjnymi oraz zmian, jakie zachodzą w procesie nauczania i uczenia się w związku z wykorzystaniem technologii Cloud computingu. Podkreślana jest również istotna potrzeba aktywnego włączania liderów i menedżerów (dyrektorów szkół) w proces przejścia do edukacji w chmurze.

 

W projekcie współpracuje łącznie 57 partnerów reprezentujących 18 europejskich krajów. Uczestnikami projektu są wybrane uczelnie wyższe, szkoły średnie i podstawowe, placówki doskonalenia dorosłych, organizacje pozarządowe, centra badawcze, instytucje rządowe oraz firmy prywatne.

 

Koordynatorem projektu jest placówka Doukas School (Grecja, Ateny).

KONFERENCJA W BRUKSELI

18 listopada 2016 r. w parlamencie Regionu Flamandzkiego w Brukseli odbyłq się trzecia, coroczna konferencja organizowana w ramach projektu. Głównym celem wydarzenia było ukazanie potencjału zastosowania technologii chmurowych w nauczaniu, w tym roli nauczyciela i dyrektora szkoły w procesie wdrażania edukacji w chmurze.  

 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli prof. Sugata Mitra (Hole in the Wall, School in the Cloud) oraz Ewan McIntosh (NoTosh Limited). Częścią spotkania były sesje warsztatowe dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania w edukacji technologii chmurowych.

 

Spotkanie stanowiło ważny punkt w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych. Dało możliwość poszerzenia sieci SoC poprzez włączenie szerokiego grona odbiorców spoza grupy partnerów projektu.

 

Informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu można znaleźć na http://www.schoolonthecloud.net zakładki: materiały, publikacje oraz promocja.

KONFERENCJA W PALERMO

II Europejska Konferencja "Cloud computing a edukacja: przyszłość, która odbyła się w dniach 31 października oraz 1 listopada 2015 r. w Palermo na Sycylii, zgromadziła edukatorów z całej Europy.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. 

 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

SUBSCRIBE:​​

PARTNERS:​​

GR

CONNECT​ WITH US

  • w-facebook
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean

  © 2016 by SoC

  powered By Vassilis Economou