top of page

Turkey

 

SoC’ a Hoşgeldiniz (TR)

 

“İnternet Tabanlı Eğitim” için Avrupa Ağı…

 

“SoC” eğitimde yeni dinamik yollar arayan bir Bilgi ve İletişim (BİT) ağıdır. Bu proje  ”Bulut” (internet) ortamından doğan fırsatları değerlendirerek eğitimde farklı sektörler arası düşünme, paylaşma, öğrenme ve ortaklık yapma imkanı sağlamaktadır.

 

Ağ, her biri kendi eğitim sektöründe lider 57 ortaktan oluşmaktadır. Bu ortaklar 18 Avrupa ülkesini temsil etmekte olup, aralarında 10 okul, 21 üniversite, şirketler, STK’lar, ulusal otoriteler, araştırma merkezleri, kuruluşlar ve yetişkin eğitimi sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır.

 

“School on the Cloud” yürütme kurulu:

 

 • Doukas Okulu (Yunanistan)

 • Innovative Learning Network Ltd. (İngiltere)

 • EUROGEO Avrupa Coğrafyacılar Birliği (Belçika)

 • GO! Education of the Flemish Community (Belçika)

 • Ghent Üniversitesi (Belçika)

 

 

School on the Cloud – Dijita Yurttaşlık için Eğitim ile Bulut (İnternet) Arasında Bağlantı Kurmak (SoC) bir BİT ağıdır. Bu proje  ”Bulut” (internet) ortamından doğan fırsatları değerlendirerek eğitimde farklı sektörler arası düşünme, paylaşma, öğrenme ve ortaklık yapma imkanı sağlamaktadır.

 

Ağ, Learning Programme, Key Activity 3 – ICT Networks programı kapsamında Avrupa komisyonu tarafından 3 yıllığına finanse edilmektedir (01/01/2014 – 31/12/2016).

 

Ağın Çıkış Noktası:

SoC ağı, daha önce yürütülmüş üç tane uluslararası faaliyetin sonucunda ortaya çıkmıştır.

The Digital-Earth.eu Comenius Multilateral Network: Digital-Earth Ağının aktif ortaklarından birçoğu SoC ağının ortaya çıkması için ortaya atılan fikirlerin oluşmasında işbirliğinde bulunmuştur.

 

CEDEFOP Çalışma Ziyareti: Eğitimde BİT uzmanları için CEDEFOP çalışma ziyareti Nisan 2012′de İspanya’nın Cordoba kentinde gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışma ile ağ kavramı üzerinde çalışan SoC ortaklarının oluşturduğu çekirdek grup büyük oranda şekillenmiştir.

 

Hazırlık Ziyareti: İlk buluşmanın ardından, SoC ortaklarından oluşan çekirdek grup Kasım 2012′de Atina’da, Doukas Okulu’nda hazırlık çalışması için bir araya gelmiştir. Toplantıda SoC projesinin ele aldığı konular, ürünler ve hedefler netleştirilmiştir.

 

Ağın Hedefleri:

 

“School on Cloud” ağı:

 • bazı araştırmalar yapacak ve bu alanda gelinen son durumu ortaya koyacak,

 • pedagojik yaklaşımları inceleyecek,

 • öğretmenler ve öğretmen yetiştiricileri için rehber kaynaklar oluşturacak

 • yönetim, öğretim, öğrenme ve internet tabanlı dijital geleceği incelemek için dört çalışma grubu oluşturacak,

 • materyallere, sanal topluluğa, eğitim fırsatlarına ve SoC ürünlerine, araştırma raporlarına, kaynaklara, v.s  ulaşım hizmeti sunan bir “School on Cloud” Web sitesi hazırlayacak,

 • “School on Cloud” u yaygınlaştıracak ve ortaklardan oluşan geniş ağ sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

 

 

Çalışma Grupları

 

Faaliyetler 4 alanda yoğunlaşacak:

 

• WG 1: i-Managing – İnternet tabanlı gelişmelerin yönetimi

• WG 2: i-Teacher – İnterneti Kullanma: yenilikçi öğretmen

• WG 3: i-Learner – İnternetle bütünleştirme: kişisel öğrenme

• WG 4: i-Future – İnternet üzeri eğitim için gelecekteki senaryolar

 

BASIN BÜLTENİ

Bulut çalıştığımız ve yaşadığımız durumların değiştini hesaplamaktadır. Farklı zamanlarda ve farklı yerlerden senkronize edilmiş araçlardan bilgiye erişmekteyiz. Okul Bulutu Projesi (School on the Cloud), eğitim ve öğretimin farklı yönlerine ve etkilerine odaklanır.

 

Bulut hesaplama güçlü son model yazılım ve büyük hesaplama kaynaklarını,  arzu ettiğimiz yollarla,  onlara nereden ve ne zaman ihtiyaç duyacağızı, eğitimin içine getirir. En büyük zorluk en uygun eğitimsel yaklaşımları uygulamaktır. İş yeri araçları okulları, üniversite öğrencilerini ve mesleki eğitim ve öğretim görenleri ve işsizleri istihdama hazırlamada, motive etme ve onların ilgilerini çekme kapasitesine sahiptirler.

 

Okul Bulutu (SoC) erişim, paylaşma ve öğrenme kaynaklarının tekrar kullanılabilirlikleri ve pedagojik ve öğrenme süreçleri ve güçlü ve etkili bir liderlik yönetimi  ile ilgilenir.

 

Bulut tabanlı yaklaşımlar, paylaşma, ders, çalışma sınıf arkasında ve sınıf içi işbirliğin, düşündüğümüz yollarla sıralar, yeni dinamik yolları eğitmemiz ve öğrenmemiz için  izin verir.

 

Okul bulutu, bu gelişmelere, eğitim ve bulut hesaplama arasındaki mevcut daralmaya, eğitimin nasıl yanıt vermesi gerektiğini keşfeder. Tablet ve akıllı tahtalar gibi mobil cihazların Bulut tabanlı servisler ile eğitim yoluyla kullanımı yayılmaktadır. İşbirliğini ve bilginin değiştirilmesini teşvik etme, Okul Bulutu Projesi onların kullanımı ve eğitim sektörü için rehber oluşturmayı keşfeder.

 

Bu amacı başarmak için, Okul Bulutu, geniş bir biçimde Avrupa boyunca yayılan 18 ülkeden,  55 Avrupalı ortağın oluşturduğu bir öğrenme ağı yarattı. Ortaklık eğitimin birçok paydaşını ve eğitimin tüm sektörlerini dahil eder.

Okul Bulutu’nu düzenleyen organizasyon, Athina’daki, Yunanistan, Doukas Okuludur.

BRÜKSEL’DEKİ ZİRVE

18 Kasım 2016, 3. Okulu Bulutu Konferansı Flaman Parlemantosunda, Brüksel’de, düzenlendi.

Temel konferanslar, Prof. Sugata Mitra (Okuldaki Boşluk, Okul Bulutu) ve Ewan Mcintosh (Notosh Limited) ve diğerlerince verildi. Etkinlik aynı zamanda, eğitimde bulutu kullanmayı içeren birçok ilginç çalıştayı dahil etmiştir. Amacımız, bulut tabanlı öğrenmenin, öğretim ve eğitimde yönetimi ve gelecekte liderliğin önemini  göz önüne alma patansiyelini örneklemektir.

 

Bu etkinlik Okul Bulutu Ağı’nın farklı ilişkili hedef grupları doğru etki alanını genişlettiği ve etkilediği önemli bir eğitim etkinliğiydi.

 

Tüm Okul Bulutu etkinliklerine http://www.schoolonthecloud.net adresinden ulaşılabilir. Web sayfası: Çıktılar, Yayınlar ve Yayılma.

PALERMO’DAKİ ZİRVE

“2. Avrupa zirvesi: Bulut hesaplama ve eğitimi: Gelecek” 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım 2015 Pazar günü, Avrupa’daki eğitimcileri ve yenilikçileri biraraya getirerek, Palermo’da, Sicilya, düzenlendi.

 

Katılımcılar bulut tabanlı gelecekler ve metotlara vurgu yapan ana temalı konuşmaları kapsayan uluslararası bir etkinliğe katılma fırsatına sahip olmuşlardır. CESIE başkanı Vito La Fata zirveyi, sıcak bir hoşgeldin diyerek, başlattı. Karl Donert, yenilikçi öğrenme ağının yöneticisi, konuşmasında, “Okul Bulutu: Genel Bir Bakış ve Süreç”Okul Bulutu ağındaki Avrupa okulunun sağladığı bazı aktivitelerine “Gelişme Seviyesi-Durum Çalışmaları” yayınları ve proje ile ilgili konulara odaklandı.

ATHİNA’DAKİ ZİRVE

Birinci zirve, “Buluttaki Eğitim” zirvesi 22 Mart 2014’te Dais Kültür Merkezinde, Atina’da, Yunanistan, gerçekleştirildi.

 

Zirve, “Okul Bulutu”Ağı (SoC) çerçevesinde geliştirilen Eğitimin Buluta doğru Dijital Vatandaşlık için bağlanması hususunda geliştirildi. SoC yeni dinamik yolları eğitim için keşfetmeyi amaçlayan bir ICT ağıdır. Bu yolla düşündüğümüz  sıralamalar, paylaşma, öğrenme ve iş birliği eğitimin çeşitli sektörleri ile Buluttan yükselen çevreleri kullanır.

 

Etkinlik, eğitim toplumunu destekleyen birkaç sunumu ve çalıştayı eğitimdeki Bulut çevresinde yükselen bir farkındalığı kapsadı. Etkinlik resmi olarak SoC Projesi ile başlattı.

Avrupa Eğitimi İçin Bir Bulut Stratejisi

3. 18 Kasım 2016’da Brüksel’de düzenlenen Okul Bulutu zirvesi, Bulut Programlama eğitimdeki paradigmayı değiştirdiğini doğrulamaktadır ve Avrupa Komisyonundan Avrupa Eğitimi için Bulut Programlama Stratejisini kurmasını öncelikli olarak istemiştir, Böylece:
 

Eğitimdeki Bulut Programlamaya giriş herkes için temel bir gereksinim olarak düşünülür.

Bulut programlama, “eğitime bağlı eko sistemleri”, bir 24/7/365 tüm paydaşları dahil eden bir öğrenme topluluğu yaratır.

 

Gelişmeler, 21 yüzyıl becerilerine ve Yetenekler Ajandasındaki Bulut Okuryazarlığı parçasını ve kilit becerilere dayanan açık bir pedagojik bağlamdan başlar.

Bulut kendi öğrenme ağınızı yaratmanız için kullanılır.

 

Eğitimciler, paradigma değişikliğine dayanan farklı rollere hazırlanırlar.

 

Girişimler kaliteyle ilgilenirler, bollukla değil.

Sade Avrupa politikaları Bulut Tabanlı Eğitimdeki yenilikleri desteklemek için geliştirilir.

Avrupa fonlaması, Bulut Programlamayı eğitimdeki girişimler bağlamında olanaklı kılmaktadır.

 

Kanıta dayalı gözlem sistemi Avrupa üstündeki başarıları değerlendirmek için kurulmaktadır.

I-Lider (WG1)

Eğitim Organizasyonları Bulut tarafından teklif edilen potansiyelden yararlanabilirler mi? Yenilikçi liderliği arzulamayı ne engel olur? Eğitimde Bulutu kullanmaya neler bariyer olur?  Çalışma Grubu 1(WG 1)

I-Öğretmen (WG2)

Siz yenilikçi bir öğretmen misiniz? Bu ne anlama gelmektedir? Bugün ve gelecekte öğretmenin eğitimdeki rolü nedir? Eğitmenlik ve öğrenciler için yararlı bir öğrenme iklimi sağlama daha önemli olacak mıdır? Öğrencilerinize kendi öğrenme yollarını yaratmalarında ve farklı öğrenme sitillerini öğrenmelerinde yardımcı olacak mısınız?

I-Lider (WG 3)

Bulut kullanma bireyselleştirilmiş öğrenme potansiyelini  bir gerçek yapar. Fakat biz bireyselleştirilmiş öğrenmeden tam olarak ne anlıyoruz? Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi örgün ve yaygın eğitim içine nasıl uygun hale getirebiliriz? Bireyselleştirilmiş öğrenme öğrenme için motivasyonu geliştirirse, öğrenmenin etkililiği hakkında ne düşünürsünüz?

I-Gelecek (WG4)

ICT kapsamında geliştirme ve uygulamada ki en zor durum, yetenekleri orta vadede ve uzun vadede gelecek perspektifleri açısından değerlendirmektir. WG4 eğitimle ilgili gelecekteki gelişmeleri ve bulut teknolojisini değerlendirmek için çabalayacaktır.  Başka bir deyişle açıklamak gerekirse, Eğitim Bulutundaki gelecek senaryolarına odaklanacaktır.

WG1

WG1 eğitimin bakış açılarını, yönetimini Bulut Tabanlı gelişmelerdeki değişimleri açıklar. Amaç teknolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer deneyimleri eğitim bağlamında tanımlamaktır.
 

Avrupa Dijital Ajanda girişimi ve Avrupa 2020 den başlayarak, WG1 eğitimin farklı perspektiflerini, rehberlik direktifi üzerine diğerlerini yapmak veya Bulut tabanlı gelişmeleri dikkate almaları için düşünmüştür. Bulut Tabanlı Teknoloji Haritaları yaratma, kendi koşullarını Bulut liderliğine iyi bir biçimde transfer etmek için onlara  izin verir. Politikayı inceleyen bir yayın, liderlik ve yönetim konuları, Bulut uygulamalarının eğitimdeki uygulama durumlarını örneklemeyi destekler.

Bu çalışma grubu SME tarafından,Yenilikçi Öğrenme Ağı Ltd. tarafından aydınlatılmıştır

Bunlar, eğitimdeki politika yapıcılara ve karar vericilere yapılan önerilerin kilit özellikleridir.

WG2

WG 2, Bulutun etkisini eğitimde öğretmenlerin ve eğitimcilerin rollerini açıklar ve eğitim içeriğinin katma değeri gibi olan yeni teknolojilerin ve Bulut uygulamalarının nasıl kullanılacağını tartışır. WG2, Bulutla ilişkili öğrenme ve öğretim konularını açıklar ve engelleri ve gerekli kilit becerilere odaklanır. WG2, öğretmenleri yenilikçi olarak görür. I-Öğretmen öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını inceler ve pratik ve temel rehberliği öğretmenler ve öğretmen eğitimcileri için sağlar.

Takip eden çıktılar üretilmektedir:

 

* Bulut Tabanlı öğretim ve öğretmen eğitiminin etkisi ve öğretmenler için gerekli eğitim tanımlamalarına öncülük eden ile ilgili sunumlar

 

*Tavsiye edilen Bulut tabanlı platformların online bir kataloğu, uygulamalar ve araçlar

 

*Öğretmenler ve Bulut öğretimi eğitimcileri için rehberlik edici broşürler

*Bulut I-Öğretmenleri ve I-Eğitimcileri için Grup 2 nin çalışmalarını ve çıktılarını yayan bir etkileşimli eğitim çalıştayı kreasyonu
 

Bu çalışma grubu GO tarafından yürütülmektedir. Flaman Eğitim Topluluğu (Belçika)

WG3

 

WG3 öğretmenleri, eğitimcileri, okulları, meslektaşları ve yetişkin eğitimini Bulut Tabanlı Öğrenmeye örgün ve yaygın öğrenme durumları kapsamında bir araya getirir.

WG3 bireyselleştirilmiş öğrenmeyi ve Bulutta başarılı bireyselleştirilmiş öğrenmeyi neyin yapacağını tanımlar. Bir kriter listesi, yapılmış bir araştırmadan türetilmiş, bazı pratik örnekleri değerlendirmek için kullanılır.  Son olarak bir manual, kendi iyi Buluttaki bireyselleştirilmiş öğrenme dersiniz, yaratmanız için yardım eder.
 

4 proje çıktısı olan sonuçlar:

 

*En yeni teknolojik araştırma literatürüne ve yenilikçi projelere dayanan bir rehber
 

*Bireyselleştirilmiş öğrenmeye ilişkin iyi uygulama araştırmalarının toplanmasına eğitimcilere bu durumlara erişimleri için olanak verme

 

Öğretmenler, koordinatörler ve eğitimciler için indirilebilir ve talebe bağlı olarak yazdırılabilir bir manuel.

*Bu çalışma grubunun bulgularını ve hazır olan çıktılarını yaymak için bir eğitim çalıştayı

Çalışma grubu Coğrafya Bölümü, Ghent Üniversitesi, Belçika, liderliğinde yürütülmektedir.

WG4

WG4 rol, süreç ve açık eğitimsel kaynakları Bulut kanalıyla etkisi, ücretsiz bulunma durumu ve Bulut kullanma bilgisi, yeni jenerasyon Bulut araçları, Bulutta iletişim ve yayımlama ve etik ve ve IPR gibi sonuç konuları  ile ilgilenmektedir. Bu konular oeğitim ve öğretmen birlikleri gibi organizasyonları, NGO’ları, yayın organizasyonlarını, müzeleri, kütüphaneleri, Bakanlıkların yanı sıra araştırmacıları öğretmenleri, eğitmenleri, okul yöneticilerini,politika yapıları ve politikacıları ilgilendirmektedir.

 

evam eden proje çıktısı olan sonuçlar:

 

*Ortak konferanstan, gelecek senaryoları sonuçlandırıcı bir rapor

*Bulutun gücünü ve potansiyelini ve çekincelerini ortaya koyan basın bildirileri

______________

Avrupa Birliği, Hayat Boyu Öğrenmeyi desteklemek amacıyla bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.

Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon herhangi bir şekilde yayın içeriğinden sorumlu tutulamaz.

bottom of page